Reportatges 
Publica a Diaspora Web
56:29
"Persones contra màquines, les revoltes luddites a Catalunya" per @AgusGiralt . @UniLliure @NegresTempestes #LaRosaDeFoc #LaRosaDeFoc2014


"Persones contra màquines, les revoltes luddites a Catalunya" per Agus
Giralt, historiador i autor del llibre "Del somni al silenci. Segona
República i Guerra Civil".
#LaRosaDeFoc #LaRosaDeFoc2014


Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv